Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2019, vol. 15, No 3, pp. 369-378   https://doi.org/10.15407/mag15.03.369     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag15.03.369

Solutions of the Frobenius Coupled KP Equation

Chuanzhong Li

Ningbo University, Ningbo, Zhejiang, 315211, China
E-mail: lichuanzhong@nbu.edu.cn

Huijuan Zhou

Ningbo University, Ningbo, Zhejiang, 315211, China
E-mail: zhouchristina@foxmail.com

Received April 11, 2018.

Анотація

У цій статті ми спочатку конструюємо пов'язану функцію Шура, що розв'язує алгебро-значну за Фробеніусом ієрархію Кадомцева-Петвіашвілі (КП), і є узагальненням функції Шура. Пов'язана за Фробеніусом ієрархія КП містить у собі пов'язане за Фробеніусом рівняння КП, що має можливі застосування у теорії двошарових мілководних хвиль. Далі ми отримуємо деякий регулярний вронскіанний розв'язок, а також невронскіанні розв'язки пов'язаного рівняння КП.

Mathematics Subject Classification 2000: 34M55, 37K10.
Ключові слова: пов'язана за Фробеніусом ієрархія КП, функція Шура, розв'язок типу пов'язаної функції Шура, вронскіанний розв'язок, невронскіанний розв'язок.

Download 510071 byte View Contents