Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2019, vol. 15, No 3, pp. 412-424   https://doi.org/10.15407/mag15.03.412     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag15.03.412

Notes on the Asymptotic Properties of Some Class of Unbounded Strongly Continuous Semigroups

G.M. Sklyar

Institute of Mathematics, University of Szczecin, Wielkopolska 15, Szczecin 70-451, Poland
E-mail: sklar@univ.szczecin.pl

P. Polak

Institute of Mathematics, University of Szczecin, Wielkopolska 15, Szczecin 70-451, Poland
E-mail: piotr.polak@usz.edu.pl

Received April 4, 2018

Анотація

Розглянуто постановку абстрактної задачі Коші в банаховому та гільбертовому просторах та вивчено асимптотичне поводження окремих орбіт відповідних $C_0$-півгруп. Обговорено можливість знаходження стійкої щільної множини початкових станів у випадку нестійкої півгрупи (так звану поліноміальну стійкість). Вивчено також існування орбіти найшвидшого росту (так званої максимальної асимптотики) для деякого класу півгруп.

Mathematics Subject Classification 2000: 34K20, 35B40, 93D20.
Ключові слова: лінійні диференціальні рівняння, асимптотичне поводження розв'язків, максимальна асимптотика, асимптотична стійкість, поліноміальна стійкість.

Download 377963 byte View Contents