Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2019, vol. 15, No 4, pp. 435-447   https://doi.org/10.15407/mag15.04.435     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag15.04.435

A Study Concerning Berger Type Deformed Sasaki Metric on the Tangent Bundle

Murat Altunbas

Erzincan Binali Yıldırım University, Department of Mathematics, Erzincan, Turkey
E-mail: maltunbas@erzincan.edu.tr

Ramazan Simsek

Bayburt University, Technical Sciences Vocational School, Bayburt, Turkey
E-mail: rsimsek@bayburt.edu.tr

Aydın Gezer

Ataturk University, Department of Mathematics, Erzurum, 25240, Turkey
E-mail: aydingzr@gmail.com

Received September 17, 2018, revised December 10, 2018.

Анотація

Нехай $TM$ буде дотичним розшаруванням майже анти-пара-ермітового многовиду, наділеного метрикою Сасакі, деформованою за типом Берже $g_{BS}$. У цій роботі ми спочатку одержуємо зв'язність Леві-Чивіти цієї метрики та досліджуємо геодезичні лінії на $TM$. Потім ми будуємо майже анти-пара-ермітові стуктури на $TM$ і знаходимо умови, за яких ці структури є анти-пара-келеровими та квазі-анти-пара-келеровими. Нарешті ми описуємо деякі властивості ріманової кривини $(TM,g_{BS})$.

Mathematics Subject Classification 2000: 53C07, 53C55, 53C22.
Ключові слова: метрика Сасакі, деформована за типом Берже, паракомплексна структура, геодезія, дотичне розшарування.

Download 375300 byte View Contents