Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2020, vol. 16, No 3, pp. 263-282   https://doi.org/10.15407/mag16.03.263     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag16.03.263

The space of Schwarz-Klein spherical triangles

Alexandre Eremenko

Department of Mathematics, Purdue University, West Lafayette, IN 47907 USA
E-mail: eremenko@purdue.edu

Andrei Gabrielov

Department of Mathematics, Purdue University, West Lafayette, IN 47907 USA
E-mail: gabrielov@purdue.edu

Received June 14, 2020.

Анотація

Описаний простір сферичних трикутників у сенсі Шварца і Кляйна. Доведено, що це гладкий тривимірний орієнтований многовид, гомотопічно еквівалентний 1-остову кубічного розбиття першого октанта. Кути і сторони - дійсні аналітичні функції на цьому многовиді.

Mathematics Subject Classification 2010: 51F99
Ключові слова: сферична геометрія, трикутники

Download 430714 byte View Contents