Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2020, vol. 16, No 4, pp. 418-453   https://doi.org/10.15407/mag16.04.418     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag16.04.418

Defocusing Nonlocal Nonlinear Schr ̈odingerEquation with Step-like BoundaryConditions: Long-time Behavior for ShiftedInitial Data

Yan Rybalko

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NationalAcademy of Sciences of Ukraine, 47 Nauky Ave., Kharkiv, 61103, Ukraine
E-mail: rybalkoyan@gmail.com

Dmitry Shepelsky

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NationalAcademy of Sciences of Ukraine, 47 Nauky Ave., Kharkiv, 61103, Ukraine
E-mail: shepelsky@yahoo.com

Received September 18, 2020.

Анотація

Стаття присвячена асимптотиці за великим часом початкової задачі для інтегровного дефокусуючого нелокального нелінійного рівняння Шредінгера $ iq_{t}(x,t)+q_{xx}(x,t)-2 q^{2}(x,t)\bar{q}(-x,t)=0 $ з початковими даними типу сходинки: $q(x,0)\to 0$ при $x\to -\infty$ та $q(x,0)\to A$ при $x\to +\infty$. Через те, що це рівняння не є трансляційно інваріантним, розв'язок цієї задачі чутливий до зміщень початкових даних. Ми розглядаємо сім'ю задач, параметризованих параметром $R>0$, з початковим даними, які можуть розглядатися як збурення ``зміщеної сходинки'' $q_{R,A}(x)$: $q_{R,A}(x)=0$ для $x<R$ та $q_{R,A}(x)=A$ для $x>R$, де $A>0$ та $R>0$ є довільними константами. Ми показуємо, що асимптотика розв'язку задачі за великим часом якісно різна у секторах $(x,t)$ площини, кількість яких залежить від значень $A$ та $R$: для фіксованого $A$, чим більше $R$, тим більша кількість секторів.

Mathematics Subject Classification 2010: 35B40, 35Q15, 35B30
Ключові слова: нелокальне нелінійне рівняння Шредінгера, задача Рімана-Гільберта, асимптотика за великим часом, нелінійний метод перевалу

Download 838635 byte View Contents