Журнал Математической физики, Анализа, Геометрии
2021, vol. 17, No 2, pp. 163-174   https://doi.org/10.15407/mag17.02.163     ( к оглавлению , назад )
https://doi.org/10.15407/mag17.02.163

The Interaction of an Infinite Number of Eddy Flows for the Hard Spheres Model

O.O. Hukalov

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 47 Nauky Ave., Kharkiv, 61103, Ukraine
E-mail: hukalov@ilt.kharkov.ua

V.D. Gordevskyy

V.N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine
E-mail: gordevskyy2006@gmail.com

Received February 14, 2020, revised September 1, 2020.

Анотація

У статті одержано наближені розв’язки рівняння Больцмана для моделі твердих куль у явному вигляді. Вони мають вигляд функціонального ряду максвеллiанiв з коефіцієнтними функціями просторової координати та часу. Одержано достатні умови мінімізації рівномірно-інтегрального відхилу між частинами рівняння Больцмана для побудованого розподілу.

Mathematics Subject Classification 2010: 76P05, 45K05, 82C40, 35Q55
Ключові слова: рівняння Больцмана, тверді кулі, смерчоподібні течії, нескінченно модальний розподіл

Download 317671 byte View Contents