[1]
Wang, Y. 2022. Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії. 18, 2 (Сер 2022), 286–297. DOI:https://doi.org/10.15407/mag18.02.286.