(1)
Wang, Y. Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера. J. Math. Phys. Anal. Geom. 2022, 18, 286-297.