Wang, Y. (2022). Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, 18(2), 286–297. https://doi.org/10.15407/mag18.02.286