Wang, Yaning. 2022. «Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера». Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії 18 (2). Харків, Україна:286-97. https://doi.org/10.15407/mag18.02.286.