Wang, Y. (2022) «Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера», Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії. Харків, Україна, 18(2), с. 286–297. doi: 10.15407/mag18.02.286.