Wang, Y. «Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера». Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, вип. 18, вип. 2, Серпень 2022, с. 286-97, doi:10.15407/mag18.02.286.