Wang, Yaning. «Гiперповерхнi Гопфа в комплексних двоповерхневих ґрассманiанах з кiлiнговим оператором другої квадратичної форми вiдносно узагальненої зв’язностi Танаки–Вебстера». Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії 18, no. 2 (Серпень 20, 2022): 286–297. дата звернення Грудень 9, 2022. http://jmag.ilt.kharkov.ua/index.php/jmag/article/view/jm18-0286e.