Процедура рецензування

— Редколегія гарантує забезпечення незалежного та об’єктивного рецензування статті з метою визначення її наукової цінності та дотримання вимог до публікації, гарантує забезпечення чесності процесу незалежного рецензування.

— Редколегія залишає за собою право відхилити матеріал без проведення рецензування у випадку, якщо статтю буде визнано низькоякісною або вона не відповідає напрямку журналу. Таке рішення приймається неупереджено з урахуванням редакційної політики журналу.

— У процесі рецензування редколегія забезпечує конфіденційність авторських матеріалів та інформує рецензентів про необхідність збереження такої конфіденційності.

— До рецензування статей долучаються провідні вчені у відповідній галузі наукових знань і висококваліфіковані фахівці. Рукопис надається рецензенту в електронному вигляді.

— Журнал практикує одностороннє «сліпе» рецензування (single-blind — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні).

— У разі потреби доопрацювання статті рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент знову перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.

— Після рекомендації рецензента статті «До друку» рукопис подається на засідання редакційної колегії для затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано друк даної статті.